THE ESSENTIAL RECOMMENDATION PROGRAMME

Anbefal ESSENTIAL FOODS til en venn.

Vi gir både deg og din venn 150 NOK.

VILKÅR & BETINGELSER

GI 150 NOK OG MOTTA 150 NOK

Anbefal ESSENTIAL FOODS til en venn. Vi gir både deg og din venn 150 NOK å handle for hos oss på essentialfoods.no

BEGRENSNING PÅ VOLUMET

Du kan anbefale ESSENTIAL FOODS til et ubegrenset antall venner, men du kan maks spare 625 NOK per bestilling.

AKTIVERING AV BELØNNING

Du anbefaler ESSENTIAL FOODS til en venn med en unik anbefalingslenke. Når vennen din har foretatt et kvalifisert kjøp hos oss, der 150 NOK er på vår regning, aktiveres belønningen. Du får en e-post som bekrefter at du har opptjent 150 NOK.

LOGG INN

Du skal være logget inn for å kunne bruke de pengene du har opptjent.

OVERSIKT

Du kan alltid logge inn og se hvor mye du har opptjent i din personlige anbefalingsoversikt.

KVALIFISERT ANBEFALING

En kvalifisert anbefaling defineres som et kjøp foretatt på essentialfoods.no av en person (som har mottatt en anbefaling), som først ankommer hjemmesiden vår ved å klikke på din unike anbefalingslenke. Du er begrænset til én kvalifisert anbefaling for hver anbefalte venn; med andre ord teller ikke ytterligere/gjentagende kjøp foretatt av en venn du har anbefalt ESSENTIAL FOODS til, som ytterligere kvalifiserte anbefalinger. Det er bare første kjøp som gjelder.

TIDSBEGRENSNING

Den opptjente anbefalingsrabatt utløper etter 6 måneder, og vi minner deg selvfølgelig på dette 60 dager før, sånn at det ikke skal være til besvær.

EN ANBEFALT KUNDE KAN IKKE VÆRE DEN SAMME SOM DEG

Den som mottar anbefaling og den som anbefaler kan ikke være den samme. Dette utelukker også andre personer på samme adresse. . 

KVALIFISERT KJØP

For at du skal kunne opptjene og benytte anbefalingsbelønninger skal en ordre være på mer enn 200 NOK i samlet verdi, minus alle gebyrer, herunder levering og retur.

ET ANBEFALINGSPROGRAM FOR ALLE

Dette programmet er ikke kun for eksisterende kunder. Det er for alle som ønsker å være med på å spre ordet og støtte vår misjon om å forlenge hunders liv.

RETT TIL Å ANNULLERE ELLER ENDRE VILKÅR

ESSENTIAL FOODS forbeholder seg retten til å annullere the ESSENTIAL RECOMMENDATION PROGRAMME samt å endre vilkår og betingelser til enhver tid. Alle ubrukte anbefalingssbelønninger vil gå tapt på dette tidspunktet.

RETT TIL Å LUKKE ANBEFALINGSKONTI

ESSENTIAL FOODS forbeholder seg retten til å lukke kontoen til både den som anbefaler, og den som har mottatt anbefaling og til å anmode om korrekt betaling, hvis en eller begge parter forsøker å bruke the ESSENTIAL RECOMMENDATION PROGRAMME på en tvilsom måte, eller en måte som ikke overholder gjeldende vilkår & betingelser eller er i strid med lover, vedtekter eller statlig regulering.

INGEN DELING PÅ RABATTSIDER

Anbefalingslenke som deles på kupong- og rabatthjemmesider deaktiveres.